PALVELUT

RakennusTyömaan valvonta

Rakennustyömaan valvonta on rakennuttajan tilaaman tuotteen toteutuksen valvontaa. Laadukkaasti toteutettu rakennushanke edellyttää asianmukaista valvontaa.

Kosteudenhallinta

Kosteudenhallinta on toimintamalli, jossa varmistetaan rakennuksen kuivana pysyminen kaikissa toteutuksen vaiheissa. Rakentamisaikaisella kosteudenhallinnalla varmistetaan myös rakennuksen käytönaikainen terveellinen toiminta.

Rakennussuunnittelu

Rakennussuunnittelu on asiakkaan toiveiden toteuttamista, huomioiden rakennus-kustannukset sekä viranomaismääräykset. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty 🙂  


ProjektinJohto

Projektinjohtotehtävässä toimimme asiakkaan edustajana hallinnoimassa hanketta. Tehtäviin kuuluu esim. urakoitsijoiden rekrytointi, tarvikehankinnat, aikataulun ja budjetin hallinta. Projektin johtamisen sisältö neuvotellaan hankekohtaisesti asiakkaan kanssa.