Maaseuturakennukset

Meillä on pitkä kokemus maaseuturakentamisesta

Teemme uudisrakennus, peruskorjaus ja laajennussuunnitelmia esim.

  • lypsykarjapihatot
  • emolehmä-ja lihakarjakasvattamot
  • varastot, hallit
  • lämpökeskukset
  • laakasiilot, lietesäiliöt, lantalat

Pääpiirustusten lisäksi kauttamme myös:

  • kustannusarviot
  • ympäristö-, rakennus- ja poikkeuslupa-asiat
Arkkitehtisuunnittelu. tarvikehankinnat

Vasikkajuottamo. Rs Ariva Oy: Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu, tarvikehankinnat. 

Hiehokasvattamo. Rs Ariva Oy: Arkkitehtisuunnittelu, tarvikehankinnat. 

Maidontuotantoyksikkö. Rs Ariva Oy: Arkkitehtisuunnittelu, tarvikehankinnat. 

Naudanlihantuotantorakennus. Rs Ariva Oy: Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu, tarvikekilpailutus ja vastaavan työjohtajan tehtävät.